تخصص

فروش

درباره

مینو علوی

علوی هستم از سال ۸۱ تو کار ملک هستم منطقه ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۱۰ کار کردم در حوزه خرید و فروش و مشارکت

حوزه فعالیت

منطقه 2

آدرس

منطقه ۲ شهرک غرب بلوار دادمان ساختمان ۱۱۰
نظرات
    ارسال پیام مشاور