عکس پیشفرض

اجرای والپست مطابق نقشه

جوشکاری (ساختمانی)

2 ماه پیش

تهران
پاسداران
توضیحات

اجرای والپست مطابق نقشه و ضوابط و تاییده های لازم

سوپر اپلیکیشن آقای املاک