1/1
اجرای والپست و تیغه چینی

اجرای والپست و تیغه چینی

پیمانکاری ساختمانی (ساختمانی)

2 ماه پیش

تهران
پاسداران
آدرس

تهران

توضیحات

اجرای والپست و تیغه چینی مطابق نقشه و تاییده کارفرما و نظارت

آموزش مشاور املاک