استخدام نگهبان بازنشسته جهت ساختمان مسکونی

1/1
استخدام نگهبان بازنشسته جهت ساختمان مسکونی

استخدام نگهبان بازنشسته جهت ساختمان مسکونی

نگهبان ساختمان (خدماتی)

تهران
دارآباد
توضیحات

نیازمند به یک نفر نگهبان بازنشته جهت لابی ساختمان به صورت ۲۴ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می باشیم

نام: صبا جمشیدی فر

کد: X7Y5bOJd

صبا جمشیدی فر
ارتباط با مشاور املاک
درخواست خرید ملک