جوشکاری سیار اسکلت نما اسانسور وخورده کاری وغیره

1/1
جوشکاری سیار اسکلت نما اسانسور وخورده کاری وغیره

جوشکاری سیار اسکلت نما اسانسور وخورده کاری وغیره

آسانسور (تاسیساتی)

بیش از 12 ماه پیش

تهران
نیاوران
توضیحات

با سلام ساخت ونصب انواع اسکلت فلزی نما اسانسور وال پست سازه نگهبان وغیره در تهران وشهرستان حتی در ایام تعطیلات

درخواست های بازدید

موردی یافت نشد

پیغام ها

موردی یافت نشد