خاکبرداری وخاک ریزی توسط بیل مکانیکی ‌مینی بیل

عکس پیشفرض

خاکبرداری وخاک ریزی توسط بیل مکانیکی ‌مینی بیل

خاک برداری و گود برداری (ساختمانی)

1 ماه پیش

تهران
ونک
آدرس

ونک

توضیحات

خاک برداری توسط کامیون ‌بیل مکانیکی ومینی بیل بابکت

سوپر اپلیکیشن آقای املاک