1/1
خدمات استخر

خدمات استخر

استخر سونا جکوزی (تاسیساتی)

بیش از 12 ماه پیش

تهران
نیاوران
توضیحات

خدمات استخر نگهداری، تعمیرات، نظافت جارو و تعویض آب استخر کلر زنی و PH آب توتالیته آب سرویس و نگهداری پمپ و دستگاه های کلر زنی و...

درخواست های بازدید

موردی یافت نشد

پیغام ها

موردی یافت نشد