معرفی محله ی نیاوران
خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر
خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر
خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر

خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر

1399/7/24

پیمانکار
تاسیساتی
استخر سونا جکوزی
تهران
نیاوران

کلیه خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر و تاسیسات مربوطه شامل تانکهای تصفیه مبدل ها پمپ ها وغیره...با بهترین کادر خدماتی..و وارد به کار با بیش از ۳۵ سال سابقه..تهیه تمامی ملزومات استخر...مشاوره در امور ساخت استخر و جکوزی و سونا...خدمات در تمامی منطق تهران لواسان و دماوند... کیفیت اتفاقی نیست...