خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر

1/3
خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر
خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر
خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر

خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر

استخر سونا جکوزی (تاسیساتی)

بیش از 12 ماه پیش

تهران
نیاوران
توضیحات

کلیه خدمات مربوط به سرویس و نگهداری کیفیت مجموعه استخر و تاسیسات مربوطه شامل تانکهای تصفیه مبدل ها پمپ ها وغیره...با بهترین کادر خدماتی..و وارد به کار با بیش از ۳۵ سال سابقه..تهیه تمامی ملزومات استخر...مشاوره در امور ساخت استخر و جکوزی و سونا...خدمات در تمامی منطق تهران لواسان و دماوند... کیفیت اتفاقی نیست...

اینستاگرام آقای املاک