سرویس پکیج بوتان وکولر ابی ۲۴ ساعته باضمانت

1/2
سرویس پکیج بوتان وکولر ابی ۲۴ ساعته باضمانت
سرویس پکیج بوتان وکولر ابی ۲۴ ساعته باضمانت

سرویس پکیج بوتان وکولر ابی ۲۴ ساعته باضمانت

گرمایشی سرمایشی (تاسیساتی)

بیش از 12 ماه پیش

تهران
پیروزی
توضیحات

سلام سال نو مبارک بایک تماس مادرخدمت شماییم هدف ما جلب رضایت شماست دستگاه شمارو درمنزل سرویس میکنیم ۶ماه ضمانت میدهیم با۱۰سال سابقه بوتان تعمیرات برد انجام میشود شرق ومرکزوشمال تهران ،رسالت، پیروزی،نبرد ،اتوبان محلاتی ،ابوذر،تهرانپارس،مجیدیه، پاسداران،قلهک،شبانه روزی بارعایت پروتکلهای بهداشتی

سوپر اپلیکیشن آقای املاک