فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان

1/5
فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان
فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان
فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان
فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان
فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان

فروش سه باب مغازه در مجتمع پارک اصفهان

پیش فروش مغازه (تجاری)

1 ماه پیش

مبلغ فروش
90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
687,022,900
اصفهان
محله
131 متر
قبل از 1370
خواب
طبقه
آدرس

اصفهان خیابان چهار باغ بالا مجتمع تجاری پارک

توضیحات

فروش سه باب مغازه به متراژ های ۴۰۶ پشت داروخانه ۴۵ داروخانه و۴۶ پیتزا فروشی با سند های جداگانه متری محلی مناسب برتی سرمایه گذاری وکسب وکار

درخواست های بازدید

موردی یافت نشد

پیغام ها

موردی یافت نشد