1/1
مجتمع تجاری اداری

مجتمع تجاری اداری

خرید و فروش پاساژ (تجاری)

1 هفته پیش

مبلغ فروش
90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
28,125,000
اصفهان
امیریه
3200 متر
سال
خواب
طبقه 4
اینستاگرام آقای املاک

درخواست های بازدید

موردی یافت نشد

پیغام ها

موردی یافت نشد