داغ کردن
1/3
فروش باغچه 230 متری
فروش باغچه 230 متری
فروش باغچه 230 متری
hot-coloring

فروش باغچه 230 متری

خرید و فروش زمین (مسکونی)

1 هفته پیش

مبلغ فروش
920,000,000 تومان
قیمت هر متر
4,000,000 تومان
تهران
خیابان دماوند تهران
230 متر
آدرس

شهرستان دماوند جابان خیابان دانشگاه خیابان موتور آب

توضیحات

چهار شده آب کشاورزی از چاه برق استخر منبع هوایی آب درختان گردو و سیب و هلو و زردآلو دارای باغبان شهرکی