دعوتنامه‌های کرونایی بانک‌ها برای حضور مشتریان در شعب

دعوتنامه‌های کرونایی بانک‌ها برای حضور مشتریان در شعب

16 فروردین 1399

اخبار مسکن

دعوتنامه‌های کرونایی بانک‌ها برای حضور مشتریان در شعب
با توجه به اینکه بانک‌ها یکی از محل‌های اصلی انتقال ویروس کرونا به شمار رفته و بیش از ۳۰ نفر از کارکنان بانک‌ها به علت کرونا جان باخته‌اند، در هفته‌های اخیر تلاش های زیادی برای دور کردن مشتریان از شعب انجام شده است. اما برخی بانک‌ها بدون توجه به این مساله با انجام اقداماتی مانند برداشت از حساب مشتریان به بهانه‌های مختلف، مشتریان را همچنان برای حضور در شعب دعوت می‌کنند. در این پیامک‌ها از مشتریان خواسته شده است تا اگر تمایلی برای دریافت پیامک تراکنش ندارند به شعبه مراجعه کنند. بدین ترتیب یا مشتریان ناچار هستند ریسک انتقال ویروس کرونا را پذیرفته و به شعب بانک‌ها بروند یا اینکه از ترس این بیماری، قید پول خود را بزنند. منبع: ایرنا