نحوه دریافت پایان کار ساختمان

نحوه دریافت پایان کار ساختمان

20 آذر 1398

حقوقی

برای اینکه بتوانید برای ملکتان که مراحل ساختش به پایان رسیده سند دریافت کنید ابتدا باید جواز پایان کار آن را دریافت کنید بنابراین ضرورت وجود این جواز برای مالک ساختمان بسیار زیاد هست گواهی پایان­‌کار، سندی است که پس از اتمام کلیه عملیات ساختمانی، بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی او توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می‌شود. گواهی پایان­‌کار باید به تائید تمام ناظران ساختمانی برسد و پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می­‌شود. اقدامات لازم برا ی دریافت گواهی پایان کار: 1- داشتن كارت شناسايی ، فيش نوسازی سال جاری 2- تكميل فرم مربوطه جهت پايان ساختمان توسط مهندس ناظر 3- مراجعه به واحد بایگانی و دریافت پرونده،  اخذ نوبت بازديدملک، توسط مالک 4- بازديد توسط مامور فني شهرداری و ارائه گزارش 5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول فنی و شهرسازي  صدور دستور محاسبه 6- كنترل زير بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فني و سابقه (پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و كسري پاركينگ 7- درصورت تائيد محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و درصورت نياز، رضايت مجاورين و يا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبيل مشرف بودن نسبت به مجاورين ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپاي طرفين جهت صدور تائيد  پايان ساختمان تبصره : در صورتیكه ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به كمسيون ماده صد و پس از تعيين شدن جريمه و يا صدور راي رفع خلاف بقيه مراحل اجرا مي گردد. 8- تهيه پيش نويس پايان ساختمان (واحد تشكيل پرونده) 9- تكميل برگ گواهی پايان ساختمان در پروانه ساختمان 10- امضا توسط معاون شهرسازی - شهردار(معاون مالي – اداری) - محاسب – پيش نويس گيرنده 11- ممهور شدن به مهر،شماره و تاریخ شهرداری توسط دبير خانه صدور گواهی پایان کار ساختمان به این معنی است که از لحاظ مقررات فنی و شهرسازی و از نظر شهرداری و سازمان‌­های ذیربط قانونی، ساختمان احداث شده مورد تائید است. تا زمانی که گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نشود، امکان تنظیم صورت­‌مجلس تفکیکی به‌­وسیله اداره ثبت اسناد و املاک، وجود ندارد و تا زمانی که صورت­‌مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد، امکان صدور سند مالکیت مجزی برای هر یک از واحدهای احداث شده در ساختمان وجود ندارد. به عبارت دیگر، گواهی پایان‌کار پیش­‌نیاز صدور سند برای ساختمان است. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می‌شود. قابل ذکر است در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون‌های داخلی و ماده ۱۰۰ بررسی می­‌شود و پس از تعیین تکلیف در این کمیسیون، بقیه مراحل اجرا می‌شود. در این حالت با ارسال درخواست کتبی به مالک، طی مهلت ده روزه از وی توضیح می­‌خواهند و سپس تصمیم می­گیرند. در این میان، اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، به مالک جریمه تعلق می‌گیرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان­‌کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود و اگر ظرف دو ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند