هزینه خرید مسکن در منطقه ونک/جدول

هزینه خرید مسکن در منطقه ونک/جدول

6 اردیبهشت 1399

اخبار مسکن

هزینه خرید مسکن در منطقه ونک/جدول

برای خرید واحد ۱۰۰ متری نوساز در ونک، به سرمایه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

ونک منبع:میزان