کرونا مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان را لغو کرد

کرونا مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان را لغو کرد

11 اسفند 1398

اخبار مسکن

کرونا مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان را لغو کرد
کرونا مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان را لغو کرد فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با توصیه سازمان بهداشت جهانی، پیکارهای قهرمانی جوانان جهان را لغو کرد منبع/ایرنا