آموزش دپارتمان سازی فروش اینترنتی ملک و استراتژی ها فصل دوم

آموزش دپارتمان سازی فروش اینترنتی ملک و استراتژی ها فصل دوم

خرید این دوره
 1. فصل دوم آموزش فروش اینترنتی ملک ( شزوما )

  1. ‫جلسه ‫یازدهم‬ ‫و‬ ‫دوازدهم‪:‬‬ ‫تکنولوژیهای‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫شغل‬ ‫امالک‬

   1:24:32
   نمایش
  2. جلسه سیزدهم :‌ مدیریت ذهن

  3. ‫جلسه‬‫ چهاردهم‪:‬‬ ‫مدیریت‬ ‫فروش‬

   1:02:02
   نمایش
  4. ‫جلسه ‬‫پانزدهم‪:‬‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬‫ فروش‬

   1:06:04
   نمایش
  5. ‫جلسه شانزدهم‪:‬‬ ‫انضباط‬ ‫شخصی‬

   1:11:31
   نمایش
  6. ‫جلسه هفدهم‪:‬‬ ‫دپارتمان‬ ‫سازی‬‫‪1‬‬

   1:12:33
   نمایش
  7. ‫جلسه‬‫ هجدهم‪:‬‬ ‫دپارتمان‬ ‫سازی‬‫‪2‬‬

  8. ‫جلسه‬‫ نوزدهم‪:‬‬ ‫شخصیت‬ ‫شناسی‬

   1:14:13
   نمایش
  9. ‫جلسه بیستم‪:‬‬ ‫تیپ‬ ‫شناسی‬