هزینه مسکن

هزینه مسکن

افزایش حق مسکن کارگران چقدر خواهد بود؟
اخبار مسکن
تیم تحریریه آقای املاک
12 خرداد 1399

افزایش حق مسکن کارگران چقدر خواهد بود؟

یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران و نحوه تصویب آن توضیحاتی داد. وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کارگران امیدوار هستند که افزایش حق مسکن سال ۹۹ در حدی باشد که شکاف بین هزینه سبد معیشت، نرخ تورم و حقوق ۹۹ قانون کار

کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد
اخبار مسکن
تیم تحریریه آقای املاک
26 فروردین 1399

کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی با تاکید بر اینکه تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل مزد منتفی است، گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد. حسین سلاح‌ورزی از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای‌ع