کارگران

کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد
اخبار مسکن
تیم تحریریه آقای املاک
26 فروردین 1399

کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی با تاکید بر اینکه تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل مزد منتفی است، گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد. حسین سلاح‌ورزی از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای‌ع

معایب طرح تامین مسکن کارگران
اخبار مسکن
تیم تحریریه آقای املاک
2 دی 1398

معایب طرح تامین مسکن کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: کارگری که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد از عهده تامین آورده اولیه برای ساخت مسکن برنمی‌آید. گسترش‌نیوز: هادی ابوی، با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار گفت: بحث مسکن کارگران با توجه به پایین بودن دستمزد و معضل قراردادهای کار همواره مورد چالش ب