کاربری آسان و ایمن با خدمات حرفه ای آقای املاک

عملکرد خود را با خدمات منحصر به فرد آقای مشاور افزایش دهید
آژانس های املاک، مشاورین املاک و تمام افرادی که به نوعی با صنعت ساختمان مرتبط هستند می توانند گام بزرگی در مدیریت زمان و افزایش بهره وری خود بردارند.

mrmoshaver-icon
ثبت آگهی
ثبت فایل به دو صورت ساده و پیشرفته
قابلیت نگهداری فایل به صورت پیش نویس و یا انتشار در آقای املاک و آقای فایلینگ
ثبت مشتری
ثبت اطلاعات خریدار، فروشنده، موجر، مستاجر، سرمایه گذار، پیمانکاران مشاغل ساختمانی و تمام افرادی که نیاز به ثبت اطلاعات آنها دارید
ثبت قرارداد
آژانس های املاک و مشاورین املاک جهت محاسبه دقیق عملکرد خود و بالا بردن بهر ه وری نیاز به ثبت اطلاعات و گزارش گیری از فرایند کاری خود دارند، با عضویت در آقای مشاور و مراجعه به قسمت ثبت قرارداد می توانند تمام قراردادهای خود را ثبت کنند.

آگهی فعال:

آگهی هایی است که ازطریق پنل آقای مشاور ثبت شده باشد و در آقای املاک یا درآقای فایلینگ منتشر شده باشد.

آگهی پیش نویس:

آگهی هایی است که از طریق پنل آقای مشاور ثبت شده باشد و هنوز منتشر نشده باشد.

آگهی های آرشیو:

تاریخ انقضای آگهی های خرید و فروش دو ماهه و آگهی های اجاره یکماهه می باشد و پس از آن در قسمت فایل های آرشیو نشان داده می شود و فقط برای صاحب آگهی قابل رویت است.

آگهی ذخیره شده:

در صورتی که روی گزینه ذخیره آگهی کلیک کرده باشد، در قسمت آگهی های ذخیره شده نشان داده می شود.

mrmoshaver-icon

آقای مشاور تحولی در مدیریت فرآیند کاری آژانس ها و مشاورین املاک

مدیران آژانس های املاک و مشاورین املاک با انتخاب گزینه گزارش می توانند تعداد کل آگهی های خرید و فروش و رهن و اجاره خود را در وضعیت های فعال، پیش نویس، آرشیو و ذخیره شده رویت کنند. مدیران آژانس های املاک با استفاده از گزینه مشاورین، امکان اضافه و حذف کردن مشاوران تحت پوشش خود را دارند

mrmoshaver-icon