search-img
بنر برندیوم
شهرک اکباتان ؛آشنایی با معروف ترین شهرک تهران
شهرک اکباتان ؛آشنایی با معروف ترین شهرک تهران
این شهرک به واسطه یک شرکت آمریکایی به نام استارت در دهه ۴۰ ساخته شد. این شرکت طرح های توسعه ای زیادی مانند دریاچه مسکونی و شهربازی در دستور کار خود داشت اما در طول ۱۰ سالی که صرف ساخت این شهرک شد؛ نتوانستند همه‌ این دستورالعمل ها را اجرا کنند. بعد از اتمام ساخت این شهرک نظامیان در آن سکونت کردند و بعد از آن در سال ۱۳۵۶ این شهرک به کارمندان دولتی واگذار شد.بعد از انقلاب شرکت عمران و نوسازی، به ادامه ساخت و ساز در این شهرک ادامه داد.
بنر آکادمی