آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن به مستاجران

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن به مستاجران

3 اسفند 1398

اخبار مسکن

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن به مستاجران
برای پرداخت تسهیلات به مستاجران در حال مکاتبه با بانک مرکزی هستیم. گسترش‌‌نیوز: طبق گفته مدیرعامل بانک مسکن نزدیک به ۳ برابر رقم مانده سپرده در صندوق پس انداز یکم تسهیلات پرداخت شده است. این روند پرداخت تسهیلات را اگر چه مدیرعامل بانک مسکن به مثابه ورشکستگی این صندوق نمی‌داند، اما می‌گوید که حدود ۱۱۰ هزار حساب مسدود و بسته شده است؛ یعنی بدون اینکه تسهیلات بگیرند حساب خود را مسدود کرده‌اند. رحیمی انارکی می‌گوید: بانک مسکن کماکان تا سال ۱۴۰۲ اقساط مسکن مهر به این موضوع تخصیص پیدا می‌کند و در مدل بانک مسکن نشان می‌دهد که در آن مرحله خود اقساطی که از محل صندوق یکم وصول می‌کنیم می‌تواند از پس آن بازپرداخت تسهیلات بربیاید. مدیرعامل بانک مسکن در خصوص ورود نقدینگی به بازار مسکن را این گونه تحلیل می‌کند و می‌گوید: اگر نقدینگی وارد بخش مسکن و تولید مسکن شود، قطعا به نفع بخش مسکن خواهد شد. وی در ادامه افزود: بانک مسکن در مرحله اول مسکن ملی پرداخت تسهیلات برای حدود ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را پیش‌بینی کرده است که مبلغ آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ این رقم پرداخت شود. رحیمی در ادامه گفت: سعی شده است که بانک مسکن روش‌های متعددی را برای تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن پیش‌بینی کند که از جمله آنها در بافت فرسوده و با استفاده از منابعی که در صندوق توسعه ملی در اختیار بانک قرار می‌گیرد خواهد بود. ما معادل آن را در اختیار مجموعه قرار می‌دهیم که نرخ سود تسهیلات به ۹ درصد در دوره ساخت کاهش یابد.نرخ سود از محل اوراق حق تقدم نیز در بافت فرسوده ۱۶ درصد و نرخ تسهیلات بدون سپرده ۱۸ درصد خواهد بود. وی در آخر افزود: دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در اولویت استفاده از واحدهای احداثی طرح اقدام ملی مسکن ملی قرار خواهند گرفت. نرخ سود برای آنها در مناطق بافت فرسوده ۶ درصد خواهد بود و در سایر مناطق ۸ درصد در نظر گرفته شده است. سقف‌های تسهیلاتی بانک مسکن هم متفاوت خواهد بود. برای کلان‌شهرها، تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر متفاوت خواهد بود. بنابراین بالاترین سقف تسهیلات پرداختی برای استفاده از فناوری‌های نوین است که ۱۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و برای صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. منبع: فارس