اقشار کم درآمد توان پرداخت اقساط ۴ میلیونی وام را ندارند

اقشار کم درآمد توان پرداخت اقساط ۴ میلیونی وام را ندارند

اقشار کم درآمد توان پرداخت اقساط ۴ میلیونی وام را ندارند
پیش خرید آپارتمان در تهران
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس برنامه ریزی وزارت راه، دریافت کنندگان تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی باید ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان قسط پرداخت کنند که این میزان پرداختی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه امکان پذیر نیست.
خرید خانه در تهران