بررسی راه‌های تحقق جهش تولید در بخش مسکن و حمل‌و‌نقل

بررسی راه‌های تحقق جهش تولید در بخش مسکن و حمل‌و‌نقل

20 فروردین 1399

اخبار مسکن

بررسی راه‌های تحقق جهش تولید در بخش مسکن و حمل‌و‌نقل
پیش خرید آپارتمان در تهران

جلسه ستاد جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی با حضور معاونان و مدیران عامل دستگاه‌های تابعه بابت تحقق شعار سال ۱۳۹۹ برگزار شد و برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه ستاد جهش تولید با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و جانشین وزیر در ستاد جهش تولید و با حضور سایر معاونان و مدیران عامل دستگاه‌های تابعه تشکیل شد و برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق شعار امسال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که در وزارت راه و شهرسازی و به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، جمع‌بندی‌های لازم درخصوص فهرست پروژه‌های مشمول طرح جهش تولید و جزئیات الزامات تحقق برنامه‌ها به‌تفکیک حوزه‌های مختلف و همین طور نحوه فعالیت مؤثر ستاد انجام گرفت. در این جلسه این موارد جهت پیگیری اعضای ستاد به‌شرح ذیل تصویب شد: 1) جلسات کمیته تخصصی ستاد متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌ها با هدف تصمیم‌سازی،‌ ارائه پیشنهادات به ستاد پایش دقیق تصمیمات ستاد و گزارشات لازم با محوریت دفتر برنامه‌ریزی به‌صورت منظم و حداقل 2 جلسه در هفته تشکیل می‌شود. 2) بسته‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دو بخش جداگانه با همکاری زیربخش‌ها برای حمل‌ونقل و مسکن تهیه خواهد شد. 3) گزارش‌ها به‌صورت هر دو هفته یک‌بار برای ارایه به مقام عالی وزارت و رئیس جمهور توسط کمیته تخصصی تهیه و در جلسه اصلی ستاد جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی نهایی خواهد شد. 4) به‌جهت تسهیل، تسریع و تدقیق امور، گزارشات از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز فاوای معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ایجاد خواهد شد، ارسال و دریافت می‌شود. 5) تقویم افتتاحات تهیه‌شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع با همکاری زیربخش‌ها و با درنظرگرفتن پروژه‌های جهش تولید بِروزرسانی خواهد شد. 6) کمیته تخصصی ستاد با همکاری افراد خبره اقتصادی شاغل در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه، متدولوژی مشخصی برای محاسبه کمّی رشد تولید ناشی از اجرای پروژه‌های جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی طراحی و به‌همراه سایر پیشنهادات لازم ارایه کند. منبع:تسنیم
خرید خانه در تهران