ترکیه به صورت یکطرفه مرزهای زمینی٬‌هوایی و ریلی خود با ایران را بست

ترکیه به صورت یکطرفه مرزهای زمینی٬‌هوایی و ریلی خود با ایران را بست

4 اسفند 1398

اخبار مسکن

ترکیه به صورت یکطرفه مرزهای زمینی٬‌هوایی و ریلی خود با ایران را بست
پیش خرید آپارتمان در تهران
فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه: دروازه های مرزی با ایران به دلیل گسترش ویروس کرونا در این کشور موقتا بسته شد. تمام پروازهای بین المللی از مبدا ایران از ساعت 20.00 امشب موقتا و به صورت یکطرفه متوقف می شود.
وزیر بهداشت ترکیه افزود: طی دو روز گذشته از ورود هشت ایرانی، به دلیل وجود نشانه‌های بیماری، به کشورمان جلوگیری شد.
منبع: تنسیم
خرید خانه در تهران