درخواست تسهیلات مسکن الکترونیکی شد!

درخواست تسهیلات مسکن الکترونیکی شد!

21 اردیبهشت 1399

اخبار مسکن

درخواست تسهیلات مسکن الکترونیکی شد!
خرید خانه در تهران
ثبت درخواست تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن بدون حضور در شعب بانک مسکن میسر شد. بانک مسکن در راستای مشتری مداری و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان تسهیلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیلات به منظور تامین نیازهای ضروری از قبیل خرید مسکن، فروش اقساطی ناشی از مشارکت مدنی و جعاله کرده است. متقاضیان می‌توانند قبل از مراجعه به شعبه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از آگاهی از ضوابط تسهیلات قابل دریافت، برای پیگیری درخواست و تکمیل مراحل با تعیین وقت قبلی به شعبه انتخابی مراجعه کنند. متقاضیان تسهیلات با مراجعه به سایت و انتخاب منوی «خدمات الکترونیکی»، «سایر خدمات الکترونیکی»، «ثبت درخواست تسهیلات» وارد سامان مربوطه شوند. چنانچه متقاضی در نوبت اول مراجعه است، باید در این صفحه با ثبت اطلاعات خود نسبت به فرایند ثبت‌نام اولیه اقدام کند. الزامی وجود ندارد که متقاضی، مشتری قبلی دارای حساب نزد بانک مسکن باشد. متقاضی تسهیلات باید در این مرحله اطلاعات نوع تقاضای تسهیلاتی خود را وارد کنند، به این معنا که مشخص کند اولا تسهیلات مورد تقاضای او از نوع خرید، ساخت یا جعاله است و ثانیا باید محل تسهیلات را نیز از میان گزینه‌های موجود انتخاب کند. این گزینه‌ها شامل اوراق گواهی حق تقدم، انواع حساب‌های پس انداز مسکن نظیر صندوق یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان، بدون سپرده و مسکن مهر است. همچنین متقاضی باید در بخش مربوطه یکی از دو قالب «زوجین» و «انفرادی» را بر اساس نوع تقاضای تسهیلات خود انتخاب کند. متقاضی باید در کادر مربوطه کد ملی و شماره تلفن همراه خود را برای ارسال پیامک از طرف بانک وارد کند. همچنین یک تعهدنامه پنج بندی در این صفحه وجود دارد که متقاضی باید آن را مطالعه و تایید کند و سپس گزینه «ادامه» را انتخاب کند. وی با پذیرش این تعهد اعلام می‌کند که فاقد بدهی معوقه بانکی و چک برگشتی بوده و نیز تایید می‌کند که پذیرش این درخواست اولیه هیچ تعهدی را برای بانک ایجاد نمی‌کند. به منظور ثبت غیرحضوری درخواست تسهیلات، متقاضی باید در مراحل بعدی نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک و مستندات لازم درمراحل شش‌گانه (اطلاعات هویتی، اطلاعات ملک، اطلاعات وثیقه، اطلاعات تسهیلات، تایید اطلاعات و پرداخت) اقدام کند. از جمله مدارک لازم ملکی شامل اطلاعات سند مالکیت ملک خریداری شده و بارگذاری تصاویر واضح و خوانا از سند مالکیت و کروکی ملک است. در بخش اطلاعات وثیقه نیز ابتدا نوع وثیقه توسط متقاضی اعلام می‌شود که اگر همان ملک خریداری شده باشد، اطلاعات به طور خودکار ثبت خواهد شد. در این مرحله همچنین اطلاعات مربوط به ضامنین و سپرده متناسب با تسهیلات مورد درخواست وارد می‌شود. در بخش اطلاعات تسهیلات نیز شعبه انتخابی فرد برای پیگیری‌های آتی انتخاب و به سامانه اعلام می‌شود؛ البته برای متفاضیان تسهیلات از محل انواع حساب‌های بانک مسکن توجه این نکته ضروری است که الزاما باید شعبه‌ای که حساب مربوطه در آن افتتاح شده انتخاب شود. در نهایت مرحله تایید اطلاعات و پرداخت هزینه اولیه مربوط به مواردی از قبیل کارشناسی ملک از درگاه اینترنتی انجام می‌شود. امکان ویرایش اطلاعات صرفا تا پیش از تایید نهایی میسر است. در نهایت ادامه فرایند به شعبه ذیربط ارجاع می‌شود و متقاضی این امکان را دارد که علاوه بر پیامک دریافتی از بانک، از طریق جست و جوی درخواست ثبت شده بر اساس کد پیگیری ارسالی به تلفن همراه خود، در همین سامانه مراحل بررسی درخواست تسهیلات خود را دنبال کند. استفاده از این ظرفیت در شرایطی که کشور با شیوع بیماری مسری کرونا روبروست، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلای مشتریان و کارمندان بانکی به این بیماری داشته باشد. منبع:پژوهشکده پولی و بانکی
پیش خرید آپارتمان در تهران