تعداد معاملات خرید مسکن در پاییز امسال در شهر تهران در مقایسه با پاییز سال ۹۷ کاهشی بود.  اما در فصل پاییز تعداد معاملات خرید مسکن شهر تهران نسبت به فصل قبل افزایش داشته است. تعداد معاملات خرید مسکن در پاییز امسال در مقایسه با تابستان امسال ۲/ ۵۵ درصد افزایش داشته اما حجم معاملات خرید مسکن در پاییز ۹۸ در مقایسه با پاییز ۹۷ با افت ۳/ ۲۷ درصدی همراه شده است.آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیشترین میانگین قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پاییز امسال مربوط به منطقه یک پایتخت بوده است. میانگین قیمت مسکن در این منطقه در سه ماه سوم سال جاری اندکی بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده است و کمترین میانگین قیمت فروش مسکن مربوط به منطقه ۲۱ معادل مترمربعی ۵ میلیون و۸۳۰ هزار تومان گزارش شده است.در پاییز امسال همچنین متوسط مبلغ اجاره‌بهای ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در بازار مسکن در شهر تهران به حول و حوش ۴۴ هزار تومان رسید. این میزان در مقایسه با فصل قبل یعنی تابستان ۹۸ معادل ۴/ ۱ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۹۷ معادل ۱/ ۳۱ درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات اجاره مسکن در فصل پاییز امسال هم در مقایسه با تابستان سال‌جاری و هم در مقایسه با پاییز سال گذشته روند کاهشی داشته است.تعداد قراردادهای بازار اجاره براساس اعلام مرکز آمار در پاییز امسال در مقایسه با تابستان سال‌جاری معادل ۸/ ۲۸ درصد و در مقایسه با پاییز سال قبل برابر با ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است.کارشناسان معتقدند این میزان کاهش در قراردادهای بازار اجاره در سال‌جاری به معنای افزایش تعداد مالکان در بازار مسکن و کاسته شدن از تعداد مستاجرها نیست. برعکس هم‌اکنون به دلیل جهش قیمت مسکن تعداد مستاجرها نسبت به سال‌های قبل روند افزایشی داشته است اما از آنجا که به دلیل جهش سطح اجاره‌بها طی دو سال گذشته عمده مستاجرها اقدام به تمدید قراردادهای سال قبل خود با موجران کرده‌اند و عمده این قراردادها به‌صورت غیررسمی بین موجر و مستاجر تمدید شده است، اطلاعات مربوط به آنها در سامانه رهگیری مسکن که آمارهای رسمی با استناد به این سامانه اعلام می‌شود، درج نشده است. به همین علت در آمار مربوط به تحولات پاییز بازار اجاره، تعداد قراردادهای جدید بازار اجاره روند کاهشی داشته است. منبع: دنیای اقتصاد