شیوع کرونا | انتقال ملکه انگلیس از کاخ سلطنتی

شیوع کرونا | انتقال ملکه انگلیس از کاخ سلطنتی

25 اسفند 1398

اخبار مسکن

شیوع کرونا | انتقال ملکه انگلیس از کاخ سلطنتی
خرید خانه در تهران
«الیزابت دوم» به‌دلیل نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا از کاخ سلطنتی خود به مکان دیگری انتقال داده شد. یکی از مقامات کاخ «باکینگهام» گفت: ملکه با افراد زیادی ملاقات داشته. او در آستانه ۹۴ سالگی است و مشاورانش معتقدند باید او را از صدمه احتمالی دور نگه دارند. منبع:ایسنا
پیش خرید آپارتمان در تهران