قیمت زمین از قیمت خانه جلو زد

قیمت زمین از قیمت خانه جلو زد

22 اسفند 1398

اخبار مسکن

قیمت زمین از قیمت خانه جلو زد
 میانگین قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در پاییز امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۹۳٫۵ درصد افزایش داشته است.
در پاییز امسال افزایش قیمت زمین یا زمین ساختمان کلنگی بیشتر از قیمت خانه و حداکثر قیمت فروش هر مترمربع زمین ۷۴ میلیون تومان بوده است. به گزارش مجله دلتا میانگین قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته ۹۳ درصد افزایش یافته که ۳۵ درصد بیش از افزایش قیمت واحد مسکونی بوده است.
حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در پاییز امسال معادل ۸۷ هزار تومان و حداکثر آن ۷۴ میلیون تومان و تعداد معاملات زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده در این دامنه قیمتی در مقایسه با پاییز سال گذشته با کاهش ۳۴٫۷ درصدی مواجه بوده است.

تحولات مسکن کشور در پاییز سال ۱۳۹۸

همچنین بر اساس این آمار، در فصل پاییز امسال سال میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴۱٫۸ میلیون تومان با میانگین مساحت ۱۰۹ مترمربع و میانگین عمربنای ۱۱ ساله بوده که نسبت به فصل قبل ۱۴٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹٫۶ درصد افزایش یافته است. میزان معاملات فروش واحدهای مسکونی در کل کشور در پاییز امسال در مقایسه با فصل گذشته و فصل مشابه سال گذشته به ترتیب با ۹٫۵ و ۴۵٫۹ درصد کاهش مواجه بوده است. حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز امسال معادل ۱٫۲ میلیون تومان و حداکثر آن ۶۴٫۲ میلیون تومان بوده است.

کاهش ۵۰ درصدی معاملات اجاره‌ مسکن در پاییز امسال

مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته با افزایش ۳۲ درصدی همراه بوده است. میانگین مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در پاییز امسال حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان با میانگین مساحت ۹۶ متر مربع و میانگین عمر بنای ۱۳ سال بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به فصل گذشته ۶٫۷ درصد افزایش داشته است. میزان معاملات اجاره مسکن در پاییز امسال در مقایسه با تابستان با افت بیش از ۵۰ درصدی مواجه بوده است. منبع: قطره