کاشی کار کاشیکار کاشیکاری کاشی کاری و سرامیک کار

1/2
کاشی کار  کاشیکار  کاشیکاری کاشی کاری و سرامیک کار
کاشی کار  کاشیکار  کاشیکاری کاشی کاری و سرامیک کار

کاشی کار کاشیکار کاشیکاری کاشی کاری و سرامیک کار

پیمانکار کاشی کاری (ساختمانی)

تهران
صادقیه
توضیحات

با سلام انجام کارهای کاشی کاری و سرامیک کاری چسبی ودوغابی کف و بدنه در همیه ابعاد رفع نم و رطوبت سرویس‌ها و عایق کاری سرویس های مستقیم با استاد کار کارهای گچ کاری و لکه گیری نور مخفی ابزار گلوی و قاب

ثبت نظر