آقای حمید پناهی

آقای حمید پناهی

 • مسکونی
  خانه رویایی شما را طراحی می کنیم، می سازیم
 • 200
  نیروی کار
 • 18
  سابقه
 • 15,000
  مساحت ساخته شده
 • 18
  پروژه ها
 • 60
  استفاده کنندگان
موقعیت
تهران - آیت الله کاشانی
گالری
آماده تحویل

تهران

آیت الله کاشانی

مسکونی

متراژ 2000

گالری