آخرین قیمت وام مسکن!

آخرین قیمت وام مسکن!

3 اردیبهشت 1399

اخبار مسکن

آخرین قیمت وام مسکن!
قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن به صورت میانگین در اسفند سال ۹۸ نسبت به حدود دو هفته قبل کاهشی بوده و به ۴۷ هزار و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. گسترش‌نیوز: بر این اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام ۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله باید ۲۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند و مجردهای ساکن تهران نیز می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که هزینه آن ۱۳ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان می‌شود. آخرین قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن از فروردین تا اسفند سال گذشته بین کمی بیش از ۴۶ تا کمی بیش از ۴۷ هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوری که تسه (اوراق) فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۶ هزار و ۶۰۰، ۴۶ هزار و ۴۰۰ و ۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند و قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریور سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب با قیمت ۴۷ هزار و ۱۰۰، ۴۶ هزار و ۹۰۰ و ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. قیمت اوراق مهر و آبان ‌سال گذشته هرکدام ۴۶ هزار و ۸۰۰ و ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و این درحالی است که این قیمت در دی‌ ماه نسبت به مهر و آبان‌ ماه کمی افزایش یافته و به ۴۷ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت این اوراق در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دی ماه این سال کمی افزایش داشته و به ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و در نهایت قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در اسفندماه سال گذشته رقم ۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان را ثبت کرد که نسبت به حدود دو هفته گذشته کاهش داشته است. بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس آخرین قیمت که همان قیمت اوراق اسفند سال ۱۳۹۸ است(۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان) محاسبه می‌شود. بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۷ هزار و ۴۰۰ تومانی، ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ ۳ میلیون و ۷۹۲ تومان خریداری کنند، ۱۳ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان می‌شود. زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است که همراه با ۳ میلیون و ۷۹۲ هزار تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۵۸۴ هزار تومان است. این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن پنج میلیون و ۶۸۸ هزار تومان می‌شود. قیمت اوراق مسکن در سال ۱۳۹۷ بر اساس این گزارش، هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۴۲ هزار و ۴۰۰ و ۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. امتیاز تسهیلات مسکن در تیر، مرداد و شهریور سال ۱۳۹۷ نیز با قیمت ۴۶ هزار و ۱۰۰، ۴۶ هزار و ۷۰۰ و ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان داد و ستد می‌شود. قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در مهر سال ۱۳۹۷، ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان ماه این سال ۴۵ هزار و ۲۰۰ و در آذر این سال نیز ۴۶ هزار و۲۰۰ تومان قیمت خورد و قیمت این اوراق در دی، بهمن این سال هرکدام ۴۶ هزار تومان و در اسفند سال ۱۳۹۷ نیز ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان است. منبع:ایسنا