احتمال كرونايي شدن ترامپ دوبرابر شد

احتمال كرونايي شدن ترامپ دوبرابر شد

24 اسفند 1398

اخبار مسکن

احتمال كرونايي شدن ترامپ دوبرابر شد
پروژه میلینیوم محمودآباد
رسانه هاي امريكايي گزارش دادند كه تست كروناي نفر دومي كه ترامپ رييس جمهور امريكا را اخيراً در عمارت مارالاگو ملاقات كرده هم مثبت شده است. حزب جمهوري خواه اين موضوع را از طريق ايميل به ديگر افرادي كه در اين ميهماني حاضر بودند به صورت خصوصي ارسال كرده است. ترامپ در دو روز گذشته از نزديك با دو نفر تماس داشته كه تست كرونايشان مثبت بوده است. منبع : ایسنا
پروژه میلینیوم محمودآباد