احتمال لغو مراسم اعتکاف در سراسر کشور

احتمال لغو مراسم اعتکاف در سراسر کشور

5 اسفند 1398

اخبار مسکن

احتمال لغو مراسم اعتکاف در سراسر کشور
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت پيشنهاد داده برگزاری این مراسم لغو شود. این پیشنهاد در دست بررسی است و به احتمال زياد موافقت می شود. منبع : ایرنا