ایمنی در عملیات تخریب

ایمنی در عملیات تخریب

20 آذر 1398

دانستنی

ایمنی در عملیات تخریب
معمولاً ساخت و سازها اثرات متعدد و نامطلوبی بر محیط زیست شهری و شهروندان می گذارند، تخریب ساختمان ها می تواند باعث آسیب به شهروندان و همچنین اموال عمومی و خصوصی شود و سلامت جامعه را به خطر بیاندازد و به محیط زیست آسیب برساند. هرگونه اقدامی که مستلزم جداکردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیرو...باشد عملیات تخریب نامیده می شود برای تخریب ساختمان باید پلکان ها، نردبان ها و گذرگاه ها از قبل مشخص شده باشد و تنها از این موارد باید جهت دسترسی به ساختمان استفاده شود و حتماً بایستی بارها مورد بررسی قرار گیرند تا از شرایط ایمن آنها مطمئن شوند. قبل از شروع کار،جریان برق،گاز،آب و سایر خدمات مشابه با اطلاع و نظارت سازمان های مربوطه بطور مطمئن قطع و در صورت نیاز به برقراری موقت آنها،این عمل نیز باید با موافقت و نظارت سازمان های ذی ربط و رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه انجام گردد. منطقه خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید کاملا محصور و علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد و از ورود افراد غیرمسئول به منطقه محصور شده جلوگیری بعمل آید کلیه راه های ورودی و خروجی ساختمان در دست تخریب به جز راهی که برای عبور و مرور کارگران و افراد مسئول درنظر گرفته شده،باید مسدود گردد. کلیه شیشه های موجود در درها و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب،درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد. عملیات تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد.مگر در موارد خاصی که تخریب بطور یکجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه و کسب مجوزهای لازم انجام و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان انجام شود. در مواردی که عمل تخریب از طریق کشش و واژگون کردن انجام میشود،باید از کابل های فلزی محکم استفاده شده و کلیه کارگران و افراد مسئول در فاصله مناسب و مطمئن و کاملا دور از منطقه خطر مستقر شوند. در مواردی که از وزنه های در حال نوسان برای تخریب استفاده میشود باید در اطراف محل اصابت وزنه،میدان عملی به عرض 5.1 برابر ارتفاع ساختمان درنظر گرفته شود. وزنه های در حال نوسان مذکور در ماده فوق باید به ترتیبی کنترل گردند که به جز ساختمان در دست تخریب به جای دیگر اصابت ننمایند. از تخریب قسمت هایی از ساختمان که باعث تخریب و ریزش ناگهانی قسمت های دیگر ساختمان گردد باید جلوگیری بعمل آید.
تعداد نظرات : 1
  • میلاد داودپور
    21 مهر 1400
    سلام مشکل خیلی از مردم همین هست اطلاع رسانی خوبی بود.?? میلاد داودپور