قیمت خرید خانه در منطقه رسالت+ جدول

قیمت خرید خانه در منطقه رسالت+ جدول

3 اردیبهشت 1399

اخبار مسکن

قیمت خرید خانه در منطقه رسالت+ جدول
برای خرید واحد ۹۴ متری با عمر ۳۰ سال در رسالت، به سرمایه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی نیاز است.رسالت منبع: میزان