نحوه محاسبه مالیات مسکن در سال ۹۹

نحوه محاسبه مالیات مسکن در سال ۹۹

21 فروردین 1399

حقوقی

نحوه محاسبه مالیات مسکن در سال ۹۹
خرید خانه در تهران
براساس قانون بودجه سال ۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش بالای ۱۰ میلیارد مشمول مالیات می شوند. بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور امسال واحدهای مسکونی به شرح زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) هستند؛ واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال (۱۰ میلیارد تومان) و بیشتر به نرخ‌های زیر: ۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال مالیات یک در هزار ۲- نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال مالیات دو در هزار ۳- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال مالیات سه در هزار ۴- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار ۵- نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا مالیات پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند،‌هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌شود. محاسبه مالیات مسکن به عنوان نمونه مالیات واحد مسکونی ۱۵ میلیارد تومان معادل ۵ میلیون تومان خواهد بود. بند ۵ این تبصره نیز به اخذ مالیات از خانه‌های خالی مربوط است؛ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند،‌اخذ کنند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) و ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیت موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. پنجاه درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه درصد باقیمانده به‌عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزراتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌ها یامور اقتصادی و دارایی، راه‌و شهراسزی و شورای عالی استان‌ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت ۲ ماه تهیه می‌ود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. منبع: تسنیم
پیش خرید آپارتمان در تهران