پلیس لندن، استوکس را بازداشت کرد!

پلیس لندن، استوکس را بازداشت کرد!

12 اسفند 1398

اخبار مسکن

پلیس لندن، استوکس را بازداشت کرد!
پیش خرید آپارتمان در تهران
مهاجم ایرلندی پرسپولیس به محض پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه لندن توسط پلیس دستگیر شد. این مهاجم که اکنون در عضویت تیم پرسپولیس قرار دارد در دوبی بود و قرار بود روز دوشنبه یعنی فردا در دادگاه همیلتون حاضر شود. منبع: ایرنا
خرید خانه در تهران