کاهش ۷۰ درصدی دستمزد بازیکنان باشگاه بارسلون

کاهش ۷۰ درصدی دستمزد بازیکنان باشگاه بارسلون

12 فروردین 1399

اخبار مسکن

کاهش ۷۰ درصدی دستمزد بازیکنان باشگاه بارسلون
دستمزد بازیکنان تیم های فوتبال، بسکتبال و دیگر تیم های ورزشی باشگاه بارسلون اسپانیا، تا پایان بحران کرونادراین کشور ۷۰ درصد کاهش یافت. توافق برای کاهش ۷۰ درصدی دستمزد بازکنان، چهار روز پس از اعلام باشگاه، مبنی بر مرخصی اجباری کارکنان بخش های غیر ورزشی باشگاه حاصل ش . پس از این توافق، باشگاه بارسلون قادر است تا پایان بحران کرونا، حقوق کارکنان اداری و دیگر بخش های خود را بصورت کامل پرداخت نماید منبع: عصرایران
پیش خرید آپارتمان در تهران