آموزش مربی گری فروش املاک

آموزش مربی گری فروش املاک

خرید این دوره
 1. نیازمندی های هر مشاور

  1. ارتباطات با مشتری قسمت اول

   رایگان
  2. باور های یک مشاور

   رایگان
  3. سرویس دهی مشتری

   رایگان
  4. سرویس و بازدید حرفه ای ملک

   رایگان
  5. فنون مذاکزه 1

   رایگان
  6. تبلیغات املاک

   رایگان
  7. کارشناسی ملک

   رایگان
  8. مشاوره ی تلفنی

   رایگان
 2. مربی گری فروش املاک

  1. چطور نه رو به بله تبدیل کنیم

  2. سیستم سازی املاک

  3. فایلینگ

  4. فروش به روش کوچینگ

  5. فنون مذاکره

  6. قلاب کردن مشتری با پنل اس ام اس

مبتنی بر به روز ترین آموزش های روز دنیا درآمیخته بر علم کوچینگ و فروش
در این دوره می خواهیم تا روش جدید با علم کوچینگ و فروش مجازی ملک آشنا شیم و جدید ترین ترفند های فروش، مذاکره، مشتری یابی
✅منوپل کردن فایل
✅ قلاب مشتری
✅فنون جدید مشتری یابی
✅کوچینگ فروش
✅اگهی نویسی
✅تبلیغات املاک
✅باورهای فروش ملک
✅سرویس دهی مشتری
✅سیستم سازی اصولی املاک
✅مشاوره ی تلفنی
✅فنون مذاکرات چریکی
✅کارشناشی ملک
✅ارتباطات با مشتری
✅تبدیل مشتری معمولی به مشتری وفادار
✅چطور کمسیون بالا بگیریم
✅منوپلینگ فایل
✅چطور نه رو به بله تبدیل کنیم؟