حق مسکن کارگران

حق مسکن کارگران

کارفرمایان ملزم به تامین مسکن کارگران هستند؟
اخبار مسکن
تیم تحریریه آقای املاک
14 خرداد 1399

کارفرمایان ملزم به تامین مسکن کارگران هستند؟

در حالی ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که تصویب اصلاح آیین نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است. دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار (مسکن کارگران ) دی ماه سال 98 برگزار شد. ماده 149 قانون

افزایش حق مسکن کارگران چقدر خواهد بود؟
اخبار مسکن
تیم تحریریه آقای املاک
12 خرداد 1399

افزایش حق مسکن کارگران چقدر خواهد بود؟

یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران و نحوه تصویب آن توضیحاتی داد. وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کارگران امیدوار هستند که افزایش حق مسکن سال ۹۹ در حدی باشد که شکاف بین هزینه سبد معیشت، نرخ تورم و حقوق ۹۹ قانون کار