پایان کار ساختمان

پایان کار ساختمان

نحوه دریافت پایان کار ساختمان
حقوقی
تیم تحریریه آقای املاک
26 دی 1398

نحوه دریافت پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار چیست؟ یکی از مهمترین مدارک و جواز ساختمانی قانونی یک ساختمان، پایان کار ساختمان می باشد. پایان کار در صورتی صادر می‌شود که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد، مالک باید همان مرجعی که اقدام به پروانه ساخت نموده، درخواست صدور پایان کار را نیز انجام دهد، ساختمان باید فاقد از بدهی

نحوه دریافت پایان کار ساختمان
حقوقی
تیم تحریریه آقای املاک
20 آذر 1398

نحوه دریافت پایان کار ساختمان

برای اینکه بتوانید برای ملکتان که مراحل ساختش به پایان رسیده سند دریافت کنید ابتدا باید جواز پایان کار آن را دریافت کنید بنابراین ضرورت وجود این جواز برای مالک ساختمان بسیار زیاد هست گواهی پایان­‌کار، سندی است که پس از اتمام کلیه عملیات ساختمانی، بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی او توسط شهردار