user-image

مهندسین مشاور حرکت سیال

Fluid Motion Architects

تهران

درباره من

مطالعه سازه ها و فرم های سیال و پویا رویکرد کلیدی استودیو است. به این صورت که فضاها و ساختارها برای ایجاد گفتمانی باز بین عناصر مهم معماری و کلان شهر و گسترش فضاهای معماری و تبدیل آن‌ها به نقاط جذاب در شهر ادغام می‌شوند.
افتتاح حساب:
1401-8-18