پروژه مگاپارس
houseImg
نوع کاربری:اداری تجاری تفریحی مساحت کل پروژه(مترمربع) :80،000 موقعیت:تهران- خیابان معلم
تخصص های بکار رفته