مرتضی صادق زاده

مرتضی صادق زاده

تخصص

خرید و فروش

درباره

مرتضی صادق زاده

کارشناس و مشاور امور ملکی در منطقه ۵

حوزه فعالیت

منطقه۵

آدرس

جنت جنوب
نظرات
    ارسال پیام مشاور