سید علیرضا میرصانع 202

سید علیرضا میرصانع 202

سید علیرضا میرصانع 202

تعداد آگهی

4

تخصص

فروش اجاره مشارکت کلنگی

حوزه فعالیت

منطقه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸

آدرس

منطقه ۶ یوسف آباد خیابان اسدآبادی مابین خیابان ۴۶ و ۴۸ اسدآبادی پلاک ۳۶۴ طبقه ۳
نظرات
    ارسال پیام مشاور