شاهین صدر

شاهین صدر

تخصص

ملک های سرمایه گذاری

شعار

حس خوب خانه دار شدن

حوزه فعالیت

منطقه ۹و۱۰

آدرس

بریانک خ کمیل
نظرات
    ارسال پیام مشاور