پوریا

پوریا

تعداد آگهی

42

تخصص

کلیه امور ملکی ( خرید و فروش )

درباره

پوریا

کارشناس و رایزن امین شما در منطقه ۲۲ و ۱ خرید فروش ساختو ساز مشارک در ساخت دکوراسیون داخلی آی تی و برنامه نویسی

حوزه فعالیت

منطقه 22

آدرس

دریاچه خلیج فارس باملند هلدینگ سفیر
نظرات
    ارسال پیام مشاور