تخصص

مدیر تیم فروش

شعار

میرعماد مثل هیچکدام

درباره

بهروز بخردی

مدیر تیم فروش خرید و فروش واحدهای لوکس منطقه مشاوره رایگان

حوزه فعالیت

هرمزگان / بندرعباس

آدرس

بندرعباس ، بلوار امام خمینی ، چهارراه نخل ناخدا ، جنب شعبه مرکزی بیمه آسیا
نظرات
    ارسال پیام مشاور