اتحادیه انبوه سازی شهر تهران

اتحادیه انبوه سازی شهر تهران

اتحادیه انبوه سازی شهر تهران

خانم دکتر سارا زارع

تعداد آگهی

2145

رتبه8
امتیاز3156

تخصص

مدیریت فروش اتحادیه تعاونی ها

درباره

اتحادیه انبوه سازی شهر تهران

اتحادیه تعاونی های انبوه سازی منطقه ۲۲ با بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت فروش

حوزه فعالیت

منطقه22

آدرس

منطقه ۲۲ شهرک راه آهن بلوار هاشم زاده سروستان ۹ پلاک ۹۹
نظرات
    ارسال پیام آژانس املاک